AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας: 9 Θέσεις Εργασίας

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας: 9 Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τ.Θ. 40192, 6301 ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΤΗΛ.: 24 818850, ΦΑΞ: 24 659840 
e-mail: se-larnaka@schools.ac.cy

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση εννέα (9) κενών θέσεων Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε Σχολεία της Λάρνακας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας που βρίσκονται στην οδό Γεώργιου Σταύρου (δίπλα από το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού) στη Λάρνακα από την Τρίτη, 27/08/2019 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση θα πρεπει απαραίτητα, να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής /Σχολής, ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ. της Παρασκευής, 30/08/2019.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA