AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του Λειτουργό Τιμολόγησης και Ταμείου. 

Το τμήμα Τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών/ασθενών είναι ανοικτό από τις 7π.μ. μέχρι τις 7μ.μ. (Δευτέρα – Παρασκευή) και από τις 8π.μ. μέχρι τις 2μ.μ. το Σάββατο.

Τα άτομα εργάζονται με σύστημα βάρδιας (πρωινή ή απογευματινή) και καλύπτουν 2 Σάββατα το μήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος Λυκείου/Aπόφοιτος Πανεπιστημίου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση υπολογιστή.
  • Κάτοχος διπλώματος LCCI Higher θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Επικοινωνιακές ικανότητες και πολύ καλή διαχείριση στην εξυπηρέτηση πελατών/ασθενών.
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ταμεία και εξυπηρέτηση πελατών.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@hippocrateon.com αναγράφοντας: “ANERGOSJOBS.COM – Λειτουργός Τιμολόγησης 1019”

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές. 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA