AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός σε Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Παρεκκλησιάς: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λεμεσός

Προκήρυξη θέσης νηπιαγωγού στο κοινοτικό τμήμα του Δημοσίου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Παρεκκλησιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποταθούν στα τηλέφωνα 99481514 / 99475101 για να παραλάβουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30.8.2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA