AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις σε Σχολικές Εφορείες

Θέσεις σε Σχολικές Εφορείες: Αμμόχωστος, Λεμεσός και Λάρνακα

1.  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑ:Πλήρωση μιας κενής θέσης Σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Η Σχολική Εφορεία Λιοπετρίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μίας κενής θέσης Σχολικού βοηθού για παιδιά με ειδικές ανάγκες γιατο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Λιοπετρίου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργοδότησης, για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λιοπετρίου που βρίσκονται στον οδό Γεώργιου Γρίβα Διγενή 2, 5320, Λιοπέτρι, τηλ. 23942180 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/8/2019.

 

2.  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 

Σπύρου Κυπριανού, 4632 Κολόσσι

Η Σχολική Εφορεία Κολοσσίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κολοσσίου Α΄ και για το Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Α και Β.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
  2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφούς με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  3. Να είναι υγιείς βάσει σχετικού πιστοποιητικού από κυβερνητικό ιατρό.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κολοσσίου για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κολοσσίου, τηλ. 25393063 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00.

 

3. Σχολική Εφορεία Αυγόρου

Η Σχολική Εφορεία Αυγόρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός Σχολικού Βοηθού Συνοδού παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Α’ Δημοτικό Σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας από τις 19/8/2019 που βρίσκονται στη Λεωφόρο Καρύων αρ. 77, από τις 9:00 π.μ. – 13:00.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Σχολική Εφορεία Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι τις 30/8/2019 και ώρα 12:30 μ.μ., μέσα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται η φράση «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ/ΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 99567204, 23922680, 97848554.

 

4.  Σχολική Εφορεία Πύλας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΣ

Η Σχολική Εφορεία Πύλας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση της θέσης της σχολικής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πύλας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας από την Τρίτη 20/8/2019 για την εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26/8/2019.

 

5.  Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση μίας θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Γ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Αραδίππου από τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Αραδιππου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αραδίππου

 

6. Σχολική Εφορεία Αναφωτίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 9, 7573 
Τηλ.: 24432080, Φαξ: 24433900 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: se-anafotida@schools.ac.cy

Η Σχολική Εφορεία Αναφωτίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση της πιο κάτω θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αναφωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από 21/08/2019 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι 26/08/2019.

 

7.  Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου 

Η Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση της πιο κάτω θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε Δημοτικό της Εφορείας μας.

Δημοτικό Σχολείο Β΄ Ξυλοφάγου: 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου από τις 22/8/2019 μέχρι και τις 28/8/2019 για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου, το αργότερο μέχρι τις 28/8/2019.
ΤΗΛ.: 24-726673, ΦΑΞ: 24-726674

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA