AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέσεις εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Πρόσληψη 3 Λειτουργών Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά.
  2. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας για τουλάχιστον 3 έτη.
  3. Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Γνώση σε θέματα που αφορούν τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία

Διαδικασία

1.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 30 Αυγούστου 2019 ώρα 12 μ.μ. τα βιογραφικά τους σημειώματα σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα παραδοθεί δια χειρός στα γραφεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο cybar@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

2. Ο ΠΔΣ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους, της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα

  1. Μισθός αναλόγως προσόντων
  2. 13ο μισθό και αναλογία 14ου
  3. Προαιρετικό ταμείο πρόνοιας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA