AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέση Εργασίας

ΠΑΣΥΚΑΦ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Διοικητικός Λειτουργός /Administrative Officer

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Διοικητικού Λειτουργού, πλήρης απασχόλησης, στο Επαρχιακό Γραφείο του Συνδέσμου στη Λάρνακα.

Θα έχει ως κύρια ευθύνη την υλοποίηση δράσεων οικονομικής ενίσχυσης (Fundraising). Θα υποβάλει προτάσεις για οργάνωση νέων εκδηλώσεων και αναβάθμιση υφιστάμενων και θα προγραμματίζει και συντονίζει επαφές με χορηγούς, οργανισμούς, διάφορους φορείς, εταιρείες, εθελοντές κτλ. Επίσης, θα βοηθά στην εκτέλεση διάφορων διοικητικών καθηκόντων για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΑΣΥΚΑΦ στην επαρχία του.

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

  • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ή Δημόσιες Σχέσεις ή άλλο συναφή κλάδο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου
  • Αρίστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Αρίστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) από αναγνωρισμένο φορέα
  • Οργανωτικές, αναλυτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια
  • Άδεια Οδήγησης

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS