AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

O ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:

 • η διαχείριση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και των συστημάτων πληροφορικής
 • η επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης μηχανημάτων/ εξοπλισμού
 • η επικοινωνία με τους προμηθευτές των μηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων εκεί όπου χρειάζεται
 • η ετοιμασία προδιαγραφών και ζήτηση προσφορών για την αγορά μηχανημάτων ή και συντήρησή τους (σύμφωνα με τις διαδικασίες προσφορών)
 • η εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας και υγείας (σε Παγκύπρια βάση)
 • η επίβλεψη και εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και συντονισμό των εργασιών που αφορούν τη συντήρηση των κτιρίων και μηχανημάτων από εξωτερικούς παροχείς.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 1. Πτυχίο στους κλάδους/ειδικότητες Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών εφαρμογών, Μηχανολογίας, Πολιτικής Μηχανικής
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Να γνωρίζει και να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή
 4. Πενταετής τουλάχιστον πείρα, σχετική με τα καθήκοντά της θέσης
 5. Κάτοχος Άδειας Οδηγού.

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την 5νθήμερη εβδομάδα εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου ο κάτοχος της θέσης μπορεί να εργάζεται σε ευέλικτο ωράριο, ενώ απαιτείται να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως επίσης ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 2019.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 22446222  Fax:  22316822

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA