AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Γερίου: Θέσεις Εργασίας

Δήμος Γερίου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Υγειονομικός Επιθεωρητής

Ο Δήμος Γερίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου  έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 1μ.μ.

Περισσότερα εδώ

2.  Τεχνικός Μηχανικός

Ο Δήμος Γερίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού – Πολιτικής Μηχανικής (Θέση Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Δήμο Γερίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Γερίου 21, 2200, Γέρι, το αργότερο μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 1μ.μ.

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA