AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός

The G C School of Careers: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λευκωσία

Το Σχολείο δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Διδακτική εμπειρία σε νηπιαγωγεία
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση στη χρήση MS Office και διαδικτύου
 • Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών, εξετάσεων κλπ.
 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 4. Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία (προαιρετική)

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gcsc.ac.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή / και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σημ.: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα διαγραφούν μέσα σε ένα χρόνο από τη συμπλήρωση των θέσεων.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA