AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προκηρύσσει μια (1) θέση Τεχνίτη/ Αντικαταστάτη Ηλεκτρολόγου Βάρδιας στο Τμήμα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης.

Τα καθήκοντα της θέσης κατανέμονται σε τρεις τομείς

 • Προληπτική ηλεκτρολογική συντήρηση μηχανημάτων, εξοπλισμού, οργάνων κινητήρων κλπ.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν νέα έργα, τοποθέτηση καλωδίων, συνδέσεις και ελέγχους μηχανημάτων.
 • Εντοπισμός και επιδιόρθωση βλαβών σε ηλεκτρολογικά κυκλώματα.

Απαιτήσεις θέσης

 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Ηλεκτρολογίας
 • Βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας και ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Εργασία σε σύστημα βάρδιας στις περιπτώσεις ανάγκης για αντικατάσταση ηλεκτρολόγου βάρδιας ή εκπαίδευσης
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα να δουλεύει καλά υπό πίεση
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα κλπ.)

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

 • Προηγουμένη εμπειρία σε βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή/και ψυκτικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
 • Απόφοιτος ΤΕΙ

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@vassiliko.com αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης 579/2019HR, μέχρι τις 21 Αυγούστου 2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA