AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ Πανεπιστημίου Κύπρου: 3 Θέσεις Εργασίας

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ Πανεπιστημίου Κύπρου: 3 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινοτόμων Εφαρμογών της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει προκηρύξει τρεις (3) θέσεις εργασίας.

  1. Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας
  2. Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας
  3. Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (τεχνική υποστήριξη)

Προθεσμία: 23/8/2019

Περισσότερα εδώ