AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.): Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό για κάλυψη των αναγκών της.

Γραμματειακός Λειτουργός

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Γραμματειακές Σπουδές με Higher Diploma (3ετής φοίτηση)
 • Γνώσεις Λογιστικής
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία, Σύνταξη – Γραφή)
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Επικοινωνία και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις  διοργάνωσης Σεμιναρίων
 • Πληροί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΑνΑΔ (Βλέπε Ιστοσελίδα ΑνΑΔ).

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείων
 • Βοηθά ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων της
 • Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως του Διευθυντή
 • Γράφει ή και τηρεί Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Έρχεται σε επαφή με το κοινό και δέχεται ή και παρέχει πληροφορίες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά επιχορηγημένα Προγράμματα (ΑνΑΔ)
 • Χειρίζεται θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα σε συνεργασία με την υπεύθυνη Λειτουργό
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  frangos@oseok.org.cy,με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή στο Φαξ: 22751664, μέχρι την 25η Αυγούστου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA