AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Δήμος Μέσα Γειτονιάς: Θέσεις για 3 Νηπιαγωγούς

Δήμος Μέσα Γειτονιάς: Θέσεις για 3 Νηπιαγωγούς – Λεμεσός

Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη τριών Πτυχιούχων Νηπιαγωγών (με Σύμβαση) για τις ανάγκες του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γ.Ν. Καλογερόπουλου, το οποίο θα λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020.

Μισθοδοσία: €1,044.97 (μικτά) το μήνα Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών: 01/09/2019 μέχρι 31/08/2020 Ωράριο: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7.30 πμ μέχρι τις 2.45μμ

Απαιτούμενα προσόντα Νηπιαγωγού:

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • Απολυτήριο αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο Νηπιαγωγού του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού Τμήματος Παιδαγωγικών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή πτυχίο νηπιαγωγού από εγκεκριμένο, με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο, πρόγραμμα σπουδών Ιδιωτικού Πανεπιστημίου της Κύπρου,
  ή
  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από πλήρη φοίτηση είτε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, είτε σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος – πιστοποιημένος, νοουμένου ότι έχει αναγνωριστεί από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) η ισοτιμία και αντιστοιχία του με το Πτυχίο νηπιαγωγού του Τμήματος της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (όπου αυτή ισχύει).
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για αρρένες).
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία).
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (από την Αστυνομία).
 • Πιστοποιητικό Υγείας.

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Έντυπο Αίτησης, από το Τμήμα Γραμματείας του Δήμου Μέσα Γειτονιάς, οδός Γρ. Διγενή 14, 4002 Μέσα Γειτονιά, Τηλ. 25723597 (εσωτ.3), το οποίο πρέπει να παραδώσουν σε κλειστό φάκελο, πλήρως συμπληρωμένο με βιογραφικό, επισυνάπτοντας αντίγραφα προσόντων και άλλα έγγραφα ως αναφέρεται πιο πάνω, το αργότερο μέχρι 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00μ., στα γραφεία του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA