AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ταμίας

Steasa Fruit Market Ltd: Ζητείται Ταμίας – Λευκωσία

HIRING NOW – IMMEDIATE RECRUITMENT & TRAINING

STEASA FRUIT MARKET LTD (located inside ATHIENITIS Supermarket), is seeking to recruit staff for their new store at NICOSIA MALL (Lakatamia) for the following positions:

Grocery Cashiers

REQUIREMENTS

 • Excellent knowledge of Greek language
 • Excellent communication skills
 • Teamwork and Collaboration
 • Professionalism and Customer service
 • Flexible in terms of working hours
 • Knowledge of english language will be an advantage

All interested candidates should forward their CVs to: steasa.fruitmarket@gmail.com or contact us at : 22344821 (Mon-Fri :11:00-18:00)

—————————————————-

HIRING NOW-ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η Εταιρεία STEASA FRUIT MARKET LTD (που βρίσκεται στο εσωτερικό της Υπεραγοράς Αθηαινίτη) , ζητά για άμεση προσληψη προσωπικό στην Λευκωσία , NICOSIA MALL (Λακατάμια) για τις ακόλουθες θέσεις:

Ταμίας

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και Συνεργασία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και Eξυπηρέτηση πελατών
 • Ευελιξια όσον αφορά το ωράριο εργασίας
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: steasa.fruitmarket@gmail.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 22388518/99764088 (Δευ-Παρ :11: 00-18: 00)