AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (δεν απαιτείται εμπειρία)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (δεν απαιτείται εμπειρία) – Λεμεσός και Πάφος

Μεγάλη εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Πάφο που δραστηριοποιείται στην Πάφο και Λεμεσό ζητάει για Εργοδότηση Πολιτικός Μηχανικός (προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη).

Προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  • Καλή γνώση Η/Υ και AutoCad
  • Γνώσεις Microsoft Project ή αντίστοιχου προγράμματος

Καθήκοντα:

  • Έλεγχος υπεργολάβων.
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Έργων
  • Συντονισμός και Επίβλεψη Εργοταξίων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: hrpafosconstruction@gmail.com  

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”