AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Καλύπτεται θέση Project Assistant Trainee – Μόνο ελληνόφωνα άτομα – Παρέχεται εκπαίδευση

Καλύπτεται θέση Project Assistant Trainee – Μόνο ελληνόφωνα άτομα – Παρέχεται εκπαίδευση – Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος

Καλύπτεται θέση Project Assistant Trainee για να αναλάβει τα καθήκοντα σε εταιρεία στη Λεμεσό:

 •   Συντονισμός εκπαιδεύσεων νέων συνεργατών
 •   Συμμετοχή και σχεδιασμό project campaigns
 •   Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 •   Δυνατότητα να αναλύει, να προτείνει, να χτίζει & να αναθεωρεί στρατηγικές Marketing

Το προφίλ του υποψήφιου :

 •   Ελληνόφωνο άτομο με άδεια οδήγησης
 •   Ελεύθερο πρόγραμμα για άμεση έναρξη
 •   Υπεύθυνο άτομο
 •   Ανεξάρτητο και με πρωτοβουλίες
 •   Με πολύ καλές δεξιότητες προετοιμασίας για συμμετοχή στα εταιρικά και κεντρικά meetings
 •   Με κοινωνικό και ενθουσιώδη χαρακτήρα

Για περισσότερες πληροφορίες επισύναψε το βιογραφικό σου σημείωμα με τηλέφωνο επικοινωνίας με επισήμανση στην ένδειξη που αφορά την θέση PA/T1 στο mrkgvacancies@gmail.com

Προσφέρονται:

 •   Δωρεάν εκπαίδευση από το ξεκίνημα στην εταιρία
 •   Full time ωράριο
 •   Δυνατότητες εξέλιξης σε υψηλές θέσεις management
 •   Ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών

Επιβεβαιώνουμε ότι όλες οι αιτήσεις χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια και σειρά προτεραιότητας θα έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα προσόντα.

(AD-R-74)