AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Cyfield Group: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Περιγραφή θέσης εργασίας

Καθήκοντα:

  • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο σύστημα
  • Συμφιλίωση πιστωτών κα τραπεζών
  • Τιμολόγηση
  • Πληρωμές

Προσόντα:

  • LCCI Accounting – Higher (Πανεπιστημιακό Δίπλωμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Δεξιότητες:

  • Πολύ καλή γνώση excel
  • Εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

  1. Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
  2. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και θα απαντηθούν όσες πληρούν τα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com, αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.