AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Leptos Group: Θέση Εργασίας

Leptos Group: Θέση Εργασίας – Πάφος

Λειτουργός Τμήματος Αγορών

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός, ηγετική δύναμη στην Κυπριακή οικονομία για περισσότερο από 55 χρόνια, έχει πολλαπλή παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης  γης, των κατασκευών, του ξενοδοχειακού τομέα, της διαχείρισης περιουσιών, του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, των ασφαλειών, της υγείας κα της εκπαίδευσης.

Καθήκοντα

 • Αναφέρεται στον Διευθυντή Αγορών Ομίλου
 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την εξεύρεση προϊόντων ψηλών προδιαγραφών και αξιολόγηση προμηθευτών ως προς την καλύτερη αξία, χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ποιότητα.
 • Διαπραγμάτευση τιμών, σύναψη συμβολαίων και διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Άλλα σχετικά καθήκοντα που θα του ανατίθενται από τον Διευθυντή Τμ. Αγορών.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση
 • Πανεπιστημιακό Πτυχίο στα Οικονομικά ή Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Ήθος, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα στις διαπραγματεύσεις
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση

Απολαβές και παροχές

 • Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας
 • Συνεχής επιμόρφωση με σεμινάρια και διαλέξεις.
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
 • Μοναδικές ευκαιρίες και προοπτικές ανέλιξης.

Βιογραφικά:

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφόρος Απ. Παύλου 111, 8129 Πάφος, Τ.Κ. 60146

Φαξ: 26 880 177

Email: vacancies@LeptosGroup.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.LeptosEstates.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA