AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού

LOIS Builders: Ζητείται Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού – Λευκωσία

Η εταιρεία LOIS Builders, μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό, συνεχίζει την ανάπτυξη της, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων της αγοράς (οικοδομικά και τεχνικά έργα) τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών συμφερόντων. Η LOIS Builders, ενδυναμώνοντας την παρουσία της, διατηρώντας και βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη στελέχωση από κατάλληλα και ικανά άτομα, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Πτυχίου με εξειδίκευση στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία σε θέση διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
  • Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και εργασιών με δυνατότητα διαχείρισης διαφόρων θεμάτων ταυτόχρονα
  • Ικανότητα διαχείρισης Εταιρικών Συστημάτων, Μισθοδοσίας και Φιλοδωρημάτων
  • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα να αντιμετωπίζει διάφορα επίπεδα ιεραρχίας μέσα στην εταιρεία
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Microsoft Office

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment@loisbuilders.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA