AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αρχιτέκτονας

Ζητείται Αρχιτέκτονας – Λάρνακα

Αρχιτεκτονικό γραφείο, με έδρα την Λάρνακα, προκηρύσσει θέση εργασίας έμπειρου Αρχιτέκτονα.

Απαιτούμενα Προσόντα:


• Ελάχιστη εμπειρία 10 ετών σε αρχιτεκτονικό γραφείο.
• Να έχει εξαιρετική γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων.
• Γνώση των Πολεοδομικών κανονισμών.
• Εμπειρία στην διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής και διαχείριση έργων στην φάση κατασκευής

Κάθε βιογραφικό σημείωμα θα αντιμετωπίζεται με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα προς όλους τους ενδιαφερόμενους


Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και portfolio στη ηλεκτρονική διεύθυνση, admin@demetriouarchitects.com.cy, μέχρι την Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019.