AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται γραφειακό προσωπικό νυχτερινής και πρωινής βάρδιας

Alion Vegetables & Fruit Co Ltd: Ζητείται γραφειακό προσωπικό νυχτερινής και πρωινής βάρδιας – Λευκωσία

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit ζητά να προσλάβει γραφειακό προσωπικό νυχτερινής και πρωινής βάρδιας.

Καθήκοντα:

 • Απαντάει τηλέφωνα
 • Καταχώρηση παραγγελιών στο σύστημα της εταιρείας
 • Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ
 • Ετοιμασία ετικετών των παραγγελιών
 • Έκδοση και έλεγχος τιμολογίων
 • Διαχειρίζεται παράπονα και αιτήματα πελατών όποτε είναι δυνατό
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1 χρόνο πείρας σε παρόμοια θέση

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ψυχραιμία για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ηθική και Εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ενσυναίσθηση
 • Ομαδικότητα

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως αναγράφουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hr@alionveg.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA