AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Theodoros S. Tringis & Partners LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρία Theodoros S. Tringis & Partners LLC στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση κενής θέσης Γραμματέα πενθήμερης πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα:

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και τον γραπτό λόγο).

Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Outlook).

Γνώση Ρωσικής γλώσσας ή/και δακτυλογραφίας αποτελούν επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tringislaw.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Τηλ. επικοινωνίας: 25720025

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών ορίζεται η 31/7/2019

 

SECRETARY POSITION VACANCY

Our Law Firm Theodoros S. Tringis & Partners LLC in Limassol, is seeking to hire aSecretary for a five-day,full-time occupation.

Qualifications:

Fluent Greek and English(both written and spoken).

Very good knowledge of Computers (Word, Excel, Outlook).

Knowledge of Russian language or/and typing will be considered as an advantage.

Salary is depended on qualifications.

You are kindly requested to send your CVs at the following address info@tringislaw.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Tel.: 25720025

Last date for submission of CVs is the 31/7/2019