AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Αγλαντζιάς: Κενές Θέσεις Εργασίας

Δήμος Αγλαντζιάς: Κενές Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Α. Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Δύο Θέσεις (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα εδώ

Β. Τροχονόμος – Δύο θέσεις  (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα εδώ

Γ. Τεχνικός (Θέση Πρώτου Διορισμού) Περισσότερα εδώ

Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Αγλαντζιάς και να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, έναντι απόδειξης παραλαβής  ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, στο Δημοτικό Γραμματέα, Τ.Θ. 20259, 2150 Αγλαντζιά, όχι αργότερα από τις 2 Αυγούστου 2019.  Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας, το αργότερο, μέχρι 2 Αυγούστου 2019.

Περισσότερα εδώ