AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Λογιστές/ Λογίστριες (€1.200 έως και €1.400)

Christos Patsalides LLC: Ζητούνται Λογιστές/ Λογίστριες (€1.200 έως και €1.400) – Λευκωσία

Οι εταιρείες Christos Patsalides LLC και Christos Patsalides Corporate Management Ltd ζητούν να προσλάβουν Λογιστές / Λογίστριες για θέσεις Λογιστηρίου για άμεση και πλήρη εργοδότηση στην Λευκωσία.

Καθήκοντα

 • Λογιστική υποστήριξη πελατών της εταιρείας μας
 • Διαχείριση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας, καταχώρηση και έλεγχος λογιστικών εγγράφων, με δυνατότητα ετοιμασίας  βασικών  μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Έκδοσης τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων και δυνατότητα συμφιλίωσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Οικονομικό Διευθυντή  και τους προϊσταμένους
 • Καταχώρηση δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας
 • Ανάλογα με τα προηγούμενα προσόντα θα δοθούν καθήκοντα

Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Λογιστική ή δίπλωμα στα Οικονομικά ή άλλο συναφή πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Κατοχή διπλώματος LCCI Higher με εμπειρία  θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft Word, Excel
 • Εμπειρία λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθεί προνόμιο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη με οργανωτικές ικανότητες
 • Ελάχιστη εμπειρία 1-3 χρόνια ανάλογα με το πανεπιστημιακό δίπλωμα και την προηγούμενη θέση εργασίας

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με μηνιαίες απολαβές από €1,200 έως και €1,400 αναλόγως προσόντων και πείρας , 13ου μισθού, ελκυστικού ωραρίου με ένα ελεύθερο απόγευμα.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση accounts@patsalides.com.cy σημειώνοντας  «Λογιστής/Λογίστρια».