AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Othon Ghalanos Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ Κολεγίου στα Λογιστικά ή κάτοχος διπλώματος  LCCI
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα
 • Κάτοικος Λεμεσού
Καθήκοντα
 • Καθημερινή επίβλεψη και ετοιμασία καταθέσεων
 • Έλεγχος των καταθέσεων – πωλήσεων παγκυπρίως
 • Έλεγχος λογαριασμών εκτελωνίσεων και δασμών
 • Τριμηνιαία απογραφή αποθεμάτων

Προσφέρουμε

 • Μικτές απολαβές από EUR 925,00 – EUR 1100,00 αναλόγως προσόντων
 • 13ο Μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο Τμήμα Προσωπικού στο E MAIL: AMP@Ghalanos.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.