AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανάπτυξη τμήματος Πωλήσεων – 3 κενές θέσεις

Ανάπτυξη τμήματος Πωλήσεων – 3 κενές θέσεις – Λάρνακα

Βραβευμένη εταιρεία στον χώρο της Διαφήμισης και των πωλήσεων, επιθυμεί να καλύψει 3 θέσεις για το τμήμα πωλήσεων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι που θα ενταχθούν στο τμήμα θα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των πωλήσεων και του πελατολογίου μέσω της σωστής εκπροσώπησης και επικοινωνίας στη εκάστοτε περιοχή ευθύνης.

Παρέχουμε όλη την  απαραίτητη εκπαίδευση σε όλα τα βήματα των υποψηφίων και των συνεργατών σε καθημερινή βάση, καθώς και πιστοποιητικά κατάρτισης. Επίσης, παρέχεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ευκαιρίες για επαγγελματικά ταξίδια.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι άτομα με ευχέρεια λόγου, με κριτική σκέψη και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, άμεσα διαθέσιμα για έναρξη. Θα εκτιμηθούν: γνώσεις αγγλικών.

Μετά την συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση προς διενέργεια συνέντευξης.

Αποστολή βιογραφικών στο: larnacacareeropp@gmail.com

(AD-P-116)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA