AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ιωάννης Α. Μοσχογιάννης Λτδ: Θέση Εργασίας

Ιωάννης Α. Μοσχογιάννης Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία μας ζητά  πωλητή κάτοικο Λευκωσίας για την Επαρχία Λευκωσίας.

Προσόντα:

1)  Εμπειρία στις πωλήσεις τουλάχιστον 5 χρόνια

2)  Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

3)  Γνώση computer

4)  Άδεια οδήγησης.

5)  Ευχάριστη προσωπικότητα πνεύμα ομαδικότητας

6)  Να σταλούν τα βιογραφικά στο email :  info@pledin.com