AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας part-time σε Φροντιστήριο Αγγλικών

Ζητείται Γραμματέας part-time σε Φροντιστήριο Αγγλικών – Λάρνακα

Καθήκοντα

  • Τήρηση αρχείων/πληρωμών
  • Επίβλεψη/ έλεγχος χώρου υποδοχής φροντιστηρίου
  • Υποδοχή μαθητών/γονέων
  • Συντονισμός λειτουργίας φροντιστηρίου

Προσόντα

  • Άριστη γνώση υπολογιστών
  • Βασικές γνώσεις αγγλικών
  • Ευχάριστος χαρακτήρας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Απογευματινή απασχόληση 14:00 – 19:00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό: info@theoffice.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA