AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 18 Κενές Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 18 Κενές Θέσεις Εργασίας

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των εξής κενών μόνιμων θέσεων:

Περισσότερα εδώ

(α)   Μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α13 (ii) )

(β) Δύο θέσεων Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9 – 11 – 12), από τις οποίες η μία με απαιτούμενο προσόν στην Πολιτική Μηχανική και η άλλη με απαιτούμενο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή την Πολεοδομία

(γ) Μίας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ. Α8 – 10 – 11)

(δ) Μίας θέσης Υγειονομικού Λειτουργού (κλ. Α8 – 10 – 11)

(ε) Μίας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α8 – 10 – 11)

(στ) Δύο θέσεων Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτική Μηχανική / Αρχιτεκτονική – κλ. Α5 (2η βαθμίδα) – 7 – 8(i) )

(ζ) Μίας θέσης Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α5 (2η βαθμίδα) – 7 – 8(i) )

(η)   Πέντε θέσεων Τροχονόμου (κλ. Α2 – 5 – 7(ii) )

(θ) Μίας θέσης Επιθεωρητή Παραλιών (κλ. Α2 – 5 – 7(ii) )

(ι)    Τριών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α2 – 5 – 7(ii) ).

2. Για την πλήρωση όλων των θέσεων, θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα κριτήρια που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου.

Προθεσμία: 26/7/2019

Περισσότερα εδώ