AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διαχειριστής/τρια γραφείου (Office Administrator)

Gesolar Cyprus Ltd: Ζητείται Διαχειριστής/τρια γραφείου (Office Administrator) – Λευκωσία

Καθήκοντα εργασίας

 • Επικοινωνεί και επισκέπτεται αρμόδιες υπηρεσίες
 • Διαχειρίζεται αλληλογραφία, απαντώντας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταξινομώντας αλληλογραφία
 • Διαχειρίζεται χώρο υποδοχής και φροντίζει τους επισκέπτες
 • Απαντά σε τηλεφωνήματα, εξυπηρετεί πελάτες και μεταφέρει τηλέφωνα/μηνύματα ανάλογα με τις ανάγκες
 • Ετοιμάζει, μορφοποιεί και εκτυπώνει έγγραφα, αιτήσεις και τα σχετικά
 • Συντονίζει γραφείο και αποθήκης
 • Διατηρεί τους καταλόγους αποθεμάτων και παραγγέλνει τα αναλώσιμα γραφείου ανάλογα με τις ανάγκες
 • Αλληλεπίδραση με διευθυντές και διεκπεραιώνει τα αιτήματά τους
 • Δημιουργεί ατζέντες και παίρνει σημειώσεις συνάντησης
 • Βοηθά σε παραγγελίες αγοράς και τιμολόγηση
 • Διαχειρίζεται δεδομένα εξερχόμενων μηνυμάτων και καταγράφει ειδικές παραδόσεις
 • Μπορεί να φροντίσει τις λειτουργίες ιστότοπου και τα προφίλ κοινωνικών μέσων
 • Χειρισμός λογισμικού διαχείρισης πελατών
 • Εξωτερικές εργασίες που πιθανόν να ζητηθούν

Δεξιότητες και απαιτούμενα προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης γραφείου
 • Ισχυρή προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Δυνατότητα εργασίας χωρίς εποπτεία.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.
 • Τεχνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας με τα προγράμματα του Microsoft Office.
 • Βασικές γνώσεις λογιστικής
 • Ισχυρή ιεράρχηση και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Ισχυρή ικανότητα διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα πολλαπλής εκτέλεσης εργασιών

Αμοιβή

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Ελένη Σταυρινίδου στο τηλέφωνο 77777009 ή να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@gesolarcyprus.com     με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.