AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΗΚ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΑΗΚ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Πλήρωση Κενών Θέσεων

(Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Αρ. Α/4-2019)

Περισσότερα εδώ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) (Συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689) στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (οδός Ευαγγελιστρίας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία).  Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Προθεσμία: 19/7/2019

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA