AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Πρώτου Λειτουργού – Αρ. Θέσης Α01 – Αμοιβές μέχρι 1300 ευρώ + Βonus

Θέση Πρώτου Λειτουργού – Αρ. Θέσης Α01 – Αμοιβές μέχρι 1300 ευρώ + Βonus – Λευκωσία

Η θέση αφορά το τμήμα Ανάπτυξης Παραγωγής και αφορά τα Κεντρικά  γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία.

Για τις θέσεις  δεν απαιτείτε Πανεπιστημιακός τίτλος ή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εμπειρία, καθώς ο Οργανισμός παρέχει εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του αλλά και σε εγκαταστάσεις εξωτερικών γραφείων εντός και εκτός Κύπρου.

Οι Υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα πρέπει να τους διακατέχει ειλικρίνεια, εχεμύθεια, φιλοδοξία , με δίψα για μάθηση και εργασία, να έχει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και να δεσμεύετε με τους στόχους του Οργανισμού.

Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας , το λευκό ποινικό μητρώο, επίσης θα επιλεχθούν υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, , μέχρι , 14 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : mrkt.researchcy@gmail.com

(AD-P-114)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA