AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί

D&K EPS LLC: Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί – Λευκωσία

1.  Πολιτικό Μηχανικό με κατ’ ελάχιστο, τριετή πείρα σε μελέτες έργων οπλισμένου σκυροδέματος και δομικού χάλυβα.

  • Πολύ καλή γνώση στη χρήση στατικών προγραμμάτων όπως FESPASAP2000 και ETABS.
  • Πολύ καλή γνώση AutoCAD. Η γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η καλή Ακαδημαϊκή επίδοση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

2.  Πολιτικό Μηχανικό με κατ’ ελάχιστο, οκταετή πείρα σε μελέτες έργων οπλισμένου σκυροδέματος, δομικού χάλυβα και επίβλεψης στατικών εργασιών 

  • Με δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και με πολύ καλή αντίληψη της  γεωμετρίας και λειτουργίας των στατικών φορέων.
  • Πολύ καλή γνώση στη χρήση στατικών προγραμμάτων όπως FESPASAP2000 και ETABS.
  • Πολύ καλή γνώση AutoCAD. Η γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η καλή Ακαδημαϊκή επίδοση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στα emailearth@spidernet.com.cy και  dk_eps@spidernet.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα τηλέφωνα 22495133 (Νίκο Καλαθά) και 25770978 (Γιώργο Δημητριάδη).

Αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 99673839.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA