AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας Εξυπηρέτησης Πελατών

Πολυκλινική Υγεία: Ζητείται Γραφέας Εξυπηρέτησης Πελατών (CS-01) – Λεμεσός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή άλλο συναφές πεδίο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος είναι πλεονέκτημα.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε παρόμοια θέση ή σε θέση με εποπτικές αρμοδιότητες.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MSOffice (ECDL ή άλλος ισάξιος τίτλος).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή προβλήματος, ενημερώνει τον Προϊστάμενο Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Ασφαλειών.
 • Συντονίζει με αμεσότητα, εγκυρότητα και επαγγελματισμό τις κλήσεις για Ασθενοφόρο και ταξί.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τους ασθενείς (π.χ. καταγράφει προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, δημιουργεί και ανακτά φακέλους ασθενών διατηρώντας σύστημα καταγραφής της κίνησης του φακέλου, ενημερώνει το σύστημα, ετοιμάζει τα βραχιόλια -barcodes- των ασθενών, επιστρέφει το φάκελο του ασθενή στην υπηρεσία φύλαξης αρχείων, κ.τ.λ.).
 • Διατηρεί σύστημα αρχειοθέτησης.
 • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η Πολυκλινική (ISO 9001, 14001, 27001, 45001, Πρότυπα Διαπίστευσης του CHKS «Standards for Healthcare Organisations» κ.α.), τους εσωτερικούς κανονισμούς της Πολυκλινικής, και τις εκάστοτε αποφάσεις, πολιτικές και οδηγίες της Διεύθυνσης.  Συγκεκριμένα, αναφορές γίνονται στις Υπευθυνότητες & Αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος – PR6M/HSM, στο Εγχειρίδιο για τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας – W14/HSM/V5 και στο Risk Management Strategy – P6/MNG.
 • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και τον έλεγχο εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο.
 • Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των ασθενών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες  της Πολυκλινικής.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο Εξυπηρέτησης Πελατών ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοcareers@ygiapolyclinic.com αναγράφοντας στο θέμα «CS-01 – ANERGOSJOBS.COM” ».

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA