AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διαχειριστής/ Διαχειρίστρια Γραφείου

Narkissos Aircon Ltd: Διαχειριστής/Διαχειρίστρια Γραφείου – Λεμεσός

Η εταιρεία Narkissos Aircon LTD, ζητά για άμεση πρόσληψη Διαχειριστή/Διαχειρίστρια Γραφείου για το κατάστημα της στην Λεμεσό.

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες :

 • Θα υποβοηθεί το προσωπικό στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Θα εκτελεί καθήκοντα υποδοχής περιλαμβανομένων των τηλεφωνημάτων και περιποίησης των επισκεπτών.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για τη λήψη, την καταγραφή και την έγκαιρη μεταβίβαση των τηλεφωνικών μηνυμάτων στα αρμόδια πρόσωπα.
 • Θα εκτελεί την αλληλογραφία και δακτυλογράφηση άλλων εντύπων. Θα έχει την ευθύνη για αρχειοθέτηση.
 • Θα διασφαλίζει τη διατήρηση όλου του γραφειακού εξοπλισμού σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση.
 • Θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.
 • Υποστήριξη Γραφέα Λογιστηρίου.
 • Υπεύθυνος/η Ελέγχου Εγγράφων.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες :

 • Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Δίπλωμα Κολλεγίου/Πανεπιστημίου θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Word, Excel, Outlook.
 • Γνώση Λογιστικού προγράμματος και Λογιστικής θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
 • Ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών στην εργασία.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση και πείρα στην οργάνωση γραφείου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Για το άτομο που θα επιλέξει να γίνει μέλος της ομάδας της Narkissos Aircon LTD θα υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση και ένταξη του στην εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@narkissoscy.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA