Ζητείται κοπέλα για καθαρισμό στη κουζίνα άμεσα για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99958987 (Γιώργος).