AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Fellas & Christou LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή(Οutlook, Microsoft Word, Excel, Power Point)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια
 • Ευγένεια και επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Οργανωτικές ικανότητες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Γραμματειακή υποστήριξη στη Δικηγορική Ομάδα
 • Προετοιμασία νομικών εγγράφων και συνδρομή στην προετοιμασία του δικαστηρίου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Front Office / Υποδοχή πελατών
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και/ή φυσικού αρχείου
 • Γενικά γραφειακά καθήκοντα

Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας.

Για επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών, μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fellasandchristou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” και στο τηλ. 25260200

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA