AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός (μηνιαίος μικτός μισθός €1.200-€1.600)

Envirosafe Technologies Ltd: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία Envirosafe Technologies LTD, με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό, για την ενίσχυση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας. Η εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης συστημάτων νερού, καθώς και καθαρισμού & απολύμανσης δεξαμενών νερού σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Απαιτείται προηγούμενη εργασιακή πείρα σε συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. συστήματα νερού χρήσης, ψύξης, θέρμανσης κ.ά.).
 • Απαραίτητη γνώση Η/Υ (Microsoft office skills κ.ά.)
 • Μέλος ETEK
 • Άριστη γνώση αγγλικής/ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ικανότητα ευελιξίας και αποδοτικότητας υπό πίεση
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και όγκου εργασιών.
 • Η γνώση AutoCAD 2D/3D και Revit, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άδεια οδηγού

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση πλάνου των καθημερινών εργασιών.
 • Ιεράρχηση, προγραμματισμός και υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος
 • Συντονισμός και εκτέλεση των διαδικασιών, σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των πελατών και τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.
 • Επίλυση προβλημάτων και εκτέλεση πολλαπλών εργασιών παράλληλα.
 • Έλεγχος τεχνικού τμήματος και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ποιότητας της εταιρείας.
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε πελάτες και επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Προσφέρονται

 • Πλάνο εκπαίδευσης
 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Μηνιαίος μικτός μισθός €1200-€1600 αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Εταιρικό αυτοκίνητο για τις ώρες εργασίας
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • 13ος μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: info@envirosafe.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 70002373

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA