AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διαχειριστής/τρια Γραφείου

Geomast Antifire Co. Ltd: Ζητείται Διαχειριστής/τρια Γραφείου – Λευκωσία

Η Εταιρεία GEOMAST ANTIFIRE CO.LTD που εδρεύει στο δρόμο Λατσιών – Γερίου και δραστηριοποιείται στον τομέα της Πυρασφάλειας παγκυπρίως, ζητά για άμεση εργοδότηση  Διαχειρίστρια/ή Γραφείου. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Δίπλωμα Κολεγίου/Πανεπιστημίου θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και πείρα στην οργάνωση γραφείου.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Word, Excel, Email.
 • Γνώση Λογιστικού Προγράμματος και Λογιστικής θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Καθήκοντα:

 • Θα υποβοηθεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του.
 • Θα εκτελεί καθήκοντα υποδοχής περιλαμβανομένων των τηλεφωνημάτων και περιποίησης των επισκεπτών.
 • Θα είναι υπεύθυνη για τη λήψη, την καταγραφή και την έγκαιρη μεταβίβαση των τηλεφωνικών μηνυμάτων στα αρμόδια πρόσωπα.
 • Θα εκτελεί την αλληλογραφία και δακτυλογράφηση άλλων εντύπων. Θα έχει την ευθύνη για αρχειοθέτηση.
 • Θα διασφαλίζει τη διατήρηση όλου του γραφειακού εξοπλισμού σε καλή και λειτουργίσιμη κατάσταση.
 • Θα φροντίζει για τις αναγκαίες προμήθειες αναλωσίμων
 • Θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα ειδικά καθήκοντα της ανατεθούν από τη Διεύθυνση
 • Υποστήριξη Γραφέα Λογιστηρίου
 • Θα είναι Υπεύθυνη Ελέγχου Εγγράφων.

Προσφέρεται πολύ ελκυστικό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει 13ο μισθό και άλλα ωφελήματα.

Για αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση geomastantifire@gmail.com ή στο φαξ  22487388.