AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Κέντρο Ημέρας ΑμεΑ Πρόσβαση: Θέση Εργασίας

Κέντρο Ημέρας ΑμεΑ Πρόσβαση: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Το Κέντρο Ημέρας ΑμεΑ Πρόσβαση, δέχεται αιτήσεις μέχρι 24 Ιουνίου, για την πρόσληψη λειτουργού ομάδας.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφές με τα καθήκοντα της θέσης ή προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Άδεια οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών στο πιο κάτω email.
E-mail: prosvasi@hotmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 
ΤΗΛ.: +357 25877080