AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΣΙΑΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΛΑΡΟΥ: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Το Δικηγορικό Γραφείο ΣΙΑΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΛΑΡΟΥ ζητά γραμματέα για πλήρη απασχόληση. Καθήκοντα: Σύνταξη επιστολών/e-mails (ελληνικά και αγγλικά), σύνταξη δικογράφων, εξυπηρέτηση πελατών, τηλέφωνο, αρχειοθέτηση, γενική οργάνωση γραφείου.

Το χειμερινό ωράριο είναι Δευτέρα-Πέμπτη 08:30-13:00 – 14:30-17:30 και το θερινό 08:30-13:00 – 15:00-18:00. Παρασκευή 08:30-13:00.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Απαιτούμενα προσόντα

1)  Πτυχίο γραμματειακών σπουδών

2) Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

3) Άριστη γνώση της Word/Excel και καλή γνώση προγραμμάτων της Microsoft Office

4) Ικανότητα χρήσης διαδικτύου και e-mail.

Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί προσόν.

Email Address: info@shialaroulaw.com