AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης (Picker)

SupermarketCy: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης (Picker) – Λευκωσία

Το SupermarketCy, το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων supermarket στην Κύπρο, στα πλαίσια της στρατηγικής του ανάπτυξης, αναζητά φιλόδοξα άτομα για άμεση πρόσληψη στη Λευκωσία στην πιο κάτω θέση εργασίας:

Λειτουργός Αποθήκης (Picker) 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ασχολείται με τη συλλογή, την προετοιμασία, τη συσκευασία, τον έλεγχο καθώς και το συντονισμό των παραγγελιών των πελατών, τον έλεγχο ημερομηνιών λήξης των προϊόντων, την καθαριότητα και την οργάνωση της αποθήκης.

Απαραίτητα προσόντα

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση, σε υπεραγορά, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εμπειρία σε θέση στοιβαδόρου ή merchandiser, σε υπεραγορά, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Γνώση προγράμματος λογισμικού SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, ακεραιότητα και υπευθυνότητα χαρακτήρα, ικανότητες επικοινωνίας, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων.

Παροχές

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας. Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Διαρκή επιμόρφωση. Άριστες προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.

Ημέρες και Ώρες Εργασίας

Δευτέρα – Παρασκευή 06:00 – 15:00 ή Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:00.

Αιτήσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hr@supermarketcy.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή Βιογραφικών μέχρι: 18/07/2019