AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2019 1 (μία) Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική) Α8-Α10-Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
2/2019 1 (μία) Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Α2-Α5-Α7 (ii)
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίες, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. Περισσότερα εδώ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016] έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019 προκήρυξη για πλήρωση της πιο κάτω θέσης εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.
Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “An Integrated Platform for increased FLEXibility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources” και ακρωνύμιο “FLEXITRANSTORE” (χρηματοδότηση Horizon 2020 – Competitive Low-Carbon Energy). Περισσότερα εδώ
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
3/2019 1 (μία) Ερευνητικού Συνεργάτη
(Ηλεκτρολογική Μηχανική)
Α9
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, την Περιγραφή Εργασίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.