AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραμματέα για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται καλή γνώση Η/Υ και ειδικότερα των προγραμμάτων Word, Excelκαι Outlook.

Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή/και προηγούμενη απασχόληση σε συναφή κλάδο θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Για επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών, μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@paplaw.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης