AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

KIK Trading Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λεμεσός

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1988. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 200 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ. ) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (MINI MALL STORES,  FORNETTI BAKERIES & PORTIOLI CAFE).

Καθήκοντα

  • Φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, ταξινόμηση προϊόντων εντός της αποθήκης.
  • Σάρωση, τακτοποίηση και οργάνωση προϊόντων εντός της αποθήκης.
  • Ετοιμασία παραγγελιών.

Προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση.
  • Άδεια οδήγησης περονοφόρου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο ποσό.
  • Καλή φυσική κατάσταση.
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
  • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού εργασιών.

Προοπτική ανέλιξης και πολύ καλό πακέτο απολαβών.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα  στο marketing@kiktrading.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA