AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις σε ασφαλιστική εταιρεία

Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Α.Ε.: Ζητούνται Λειτουργοί Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης – Λευκωσία

Πολυεθνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός, αναζητά υποψηφίους/ες για την κάλυψη θέσεων Λειτουργών Εξυπηρέτησης Contact Center 4ωρης και 8ωρης απασχόλησης, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Λευκωσία.

Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων
 • Παροχή πληροφοριών σε δυνητικούς πελάτες
 • Προετοιμασία προσφορών
 • Εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών
 • Ενημέρωση συστήματος / υλοποίηση αιτημάτων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες
 • Ιδανικά κάτοχοι Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης
 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών

Παροχές

 • Σταθερές αποδοχές
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: helpdesk@anytimeonline.com.cy, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “Λειτουργοί Εξυπηρέτησης Contact Center – Ref26 – ANERGOSJOBS.COM” στο subject line του e-mail.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA