AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Στήριγμα Ζωής: Κενή θέση

Στήριγμα Ζωής: Κενή θέση Υπεύθυνου Προγράμματος – Παλιομέτοχο

Το Στήριγμα Ζωής στο Παλιομέτοχο, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό έχει να απασχολεί και να προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Προγράμματος. Ο χρόνος διάρκειας του συμβολαίου θα είναι για δύο χρόνια με προοπτική ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο στην κοινωνική εργασία ή στη διεύθυνση ιδρυμάτων κοινωνικής ευημερίας ή στην κοινωνιολογία ή στην ψυχολογία ή στην εργασιοθεραπεία
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικότητα για την ομαλή συνεργασία του υπόλοιπου προσωπικού
  • Αψογος τρόπος χειρισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ώρες εργασίας

  • Καθημερινές: 13:30-17:00
  • Σάββατο: 9:00-14:00
  • Μέρες σχολικών διακοπών: 9:00-16:00

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση stirigmaz@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 17 Ιουνίου 2019.

Όλες οι αιτήσεις Θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στο αρχείο μας για την περίοδο έξι μηνών.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA