AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα: Θέση Εργασίας

Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα: Ζητείται Previewer – Λευκωσία

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα, ζητεί Previewer στο τμήμα Προγράμματος με έδρα τη Λευκωσία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
Ικανότητα στη σύνταξη κειμένων
Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Προεπισκόπηση τηλεοπτικών προγραμμάτων (τεχνικός έλεγχος και έλεγχος περιεχομένου)
Σύνταξη περιλήψεων σειρών και ταινιών
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και συνέπεια.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email vacancies@sigmatv.com .  Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την ένδειξη <<Κενή θέση Previewer>> μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019.
Σημείωση:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση ενός έτους από την ημέρα αποστολής τους.