AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Enoros Consulting Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω προσόντα

  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην παροχή διοικητικής / γραμματειακής υποστήριξης και την οργάνωση γραφείου.
  • Απαραίτητη η άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Ελληνικής / Αγγλικής γλώσσας.
  • Επιθυμητός τίτλος γραμματειακών σπουδών.
  • Επιθυμητές γνώσεις λογιστικής.

Καθήκοντα

  • Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας
  • Διαχείριση Γραφείου
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου / Επικοινωνία με πελάτες
  • Αρχειοθέτηση
  • Παραγγελία αναλωσίμων και λοιπών ειδών γραφικής ύλης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης).

Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών:

e-mail: info@enoros.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA