AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διανομέας/ Αποθηκάριος

D&A Charalambous Ltd: Ζητείται Διανομέας/ Αποθηκάριος – Πάφος

Η εταιρεία D&A Charalambous Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομα για τη θέση του διανομέα –αποθηκάριου, για πλήρη απασχόληση στην Πάφο.

Απαιτούμενα προσόντα – Καθήκοντα

  • Κάτοχος άδειας οδηγού.
  • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • 2-3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον.
  • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Υπακοή στις οδηγίες και κανονισμούς που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση της εταιρείας.
  • Ετοιμασία παραγγελιών.
  • Παγκύπρια παράδοση στους πελάτες της εταιρείας.
  • Βοηθός αποθηκάριου για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

Επαγγελματική άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν ΚΑΙ πλεονέκτημα ως προς τα κριτήρια πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλ. 99675550, από τις 15:00-19:00.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA